10 zadań o Marku Hłasce i jego czasach – gra biblioteczna

Odsłoną specjalną akcji jest w tym roku „Nocny Marek” poświęcony życiu i twórczości Marka Hłaski w 85 rocznicę urodzin i 50 rocznicę śmierci pisarza. 

Odsłoną specjalną akcji jest w tym roku „Nocny Marek” poświęcony życiu i twórczości Marka Hłaski w 85 rocznicę urodzin i 50 rocznicę śmierci pisarza. Oto propozycje zadań do gry bibliotecznej poświęconej życiu i twórczości pisarza.

 

Od tytułu do tytułu

Dla uczestników: Ułóż wiadomość z tytułów książek i opowiadań Marka Hłaski. Możesz użyć tylu słów, ile zawierają tytuły.

Na zapleczu: Celem zadania jest utrwalenie w pamięci tytułów książek pisarza, zaintrygowanie nimi i zachęcenie do ich poznania.

Co jest potrzebne: Lista tytułów i książki, by je pokazać uczestnikom od razu po zakończeniu zadania

 

Slang

Dla uczestników: Znajdź charakterystyczne słowa, którymi posługiwał się Hłasko i wyjaśnij ich znaczenie

Na zapleczu: Gracze poznają „stary” język i próbują go zdekodować. Zadanie ma charakter detektywistyczny, ale zaangażuje raczej starszych odbiorców (nie dla dzieci).

Co jest potrzebne: Wybrane i wydrukowane fragmenty twórczości Hłaski z archaicznymi już dziś słowami.

 

Jak Marek

Dla uczestników: Przeczytaj fragment opowiadania autora i przygotuj opis w podobnej stylistyce, opowiadający o waszej bibliotece

Na zapleczu: Celem zadania jest lepsze poznanie stylu autora poprzez aktywną interakcję i stworzenie własnego tekstu na jego podstawie. Jednocześnie zebrane teksty mogą stanowić świetny materiał do ewaluacji pracy biblioteki lub jej promocji (oczywiście jeśli będą pozytywne ;-).

Co jest potrzebne: Wybrany fragment tekstu Hłaski (tylko nie nazbyt pesymistyczny, żeby opisy też takie się nie stały).

 

Piękny dwudziestoletni

Dla uczestników: Z kilkunastu zdjęć Marka Hłaski wybierz takie, które pokazuje go w wieku 20 lat. Następnie ułóż pozostałe chronologicznie i wybierz jedno, które uznasz za najciekawsze – dlaczego wybrałeś właśnie to?

Na zapleczu: Celem zadania jest pokazanie zmiennych kolei losu pisarza i zmian, jakie go dotknęły. To okazja do opowieści o jego emigracji i przedwczesnej śmierci.

Co jest potrzebne: Zebranie i wydrukowanie zdjęć Hłaski z różnych momentów życia.

 

Modny bunt

Dla uczestników: Wybierz elementy strojów z epoki i „ubierz” postać Hłaski. Jakie ubrania wybrałeś i dlaczego?

Na zapleczu: Celem zadania jest pokazanie mody z lat 50. i 60. XX wieku i tego, jaki wpływ na nią wywierała rzeczywistość polityczna. Wybór graczy warto omówić – ważne, że Hłasko wzbudzał zachwyt także ze względu na swoją autokreację, przejawiającą się również w ubiorze.

Co jest potrzebne: Wydrukowane zdjęcia prezentujące styl lat 50. i 60. XX wieku i schematyczna postać Hłaski do „ubrania”.

 

Baza Sokołowska

Dla uczestników: Stajesz się dostawcą pracującym w tytułowej bazie. Przy pomocy mapy Warszawy i listy zamówień zaprojektuj jak najlepszą trasę przejazdów dla poszczególnych dostaw. Uwaga – najszybciej niekoniecznie oznacza najlepiej.

Na zapleczu: Zadanie ma pokazać specyfikę pracy socjalistycznej – rosnącej demotywacji i zniechęcenia. Samo zadanie nie musi być trudne, ale będzie dla graczy okazją do skupienia się na innej formie aktywności.

Co jest potrzebne: Mapa Warszawy powojennej i lista punktów dostaw (do stworzenia).

 

Wszyscy ludzie Hłaski

Dla uczestników: Odnajdź w bibliotece książkę zawierającą listy Marka Hłaski i znajdź informacje, kto był przyjacielem, partnerką lub kolegą pisarza. Potem znajdź biografie/książki autorstwa tych osób i ukryte w nich wiadomości.

Na zapleczu: Zadanie ma na celu pokazanie bogatej sieci znajomości Hłaski, także wśród znanych twórców kultury.

Co jest potrzebne: Wiadomości ukryte w książkach autorów związanych z Hłaską. Należy wybrać je z księgozbioru oraz przygotować i ukryć w książkach biografie ich autorów.

 

Dywany z Tel-Awiwu

Dla uczestników: Jak najmniejszą liczbę kroków „wydepcz” dywan, żeby pomóc Markowi postarzyć go na życzenie pracodawcy.

Na zapleczu: Zadanie nawiązuje do czasu, jaki autor spędził w Izraelu i konkretnego epizodu, w którym bohater pracował przy postarzaniu dywanów. 

Co jest potrzebne: Dywan z wzorem podzielonym na pola. Ważna zasada – na jedno pole można wejść tylko raz.

 

Zbudujemy nowy most

Dla uczestników: Niczym robotnicy z socjalistycznej powieści produkcyjnej macie za zadanie zbudować most, ale nie ze stali, a z… książek. Jedno z was przy tej pracy musi głośno opiewać wasze czyny i heroizm!

Na zapleczu: Zadanie metaforycznie nawiązuje do opowiadania „Robotnicy”. Budulcem będą książki, potrzebna więc jest także trasa do ułożenia, np. między dwoma regałami. Osoba opowiadająca powinna na bieżąco komentować pracę pozostałych i zachęcać ich do większego wysiłku.

Co jest potrzebne: Przygotowane wcześniej książki, które mogą ew. spaść :-).

 

Do „Trybuny”

Dla uczestników: Opiszcie pracę kominiarza, ale tak, by brzmiało to jak epicka przygoda i walka. Spróbujcie skorzystać z inspiracji socrealistycznych, a być może wasz opis trafi do „Trybuny Ludu”.

Na zapleczu: Gracze poznają strukturę opisów socrealistycznych i próbują zastosować w praktyce.

Co jest potrzebne: Fragment wiersza lub powieści socrealistycznej, kartka i długopis.