Działania integracyjne w wielokulturowej grupie w bibliotece

Działania integracyjne skierowane do grup wielokulturowych są ważnym tematem dla instytucji kultury w Polsce już od wielu lat, na co duży wpływ miało między innymi otwarcie naszych granic związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Kwestia integracji nabrała jednak nowego wymiaru po ataku Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Konflikt zbrojny doprowadził do masowej migracji – w krótkim czasie po 24 lutego 2022 roku polską granicę przekroczyło około 12 milionów osób.

Początkowo skierowane do nich działania były nastawione przed wszystkim na doraźną pomoc i wsparcie w ucieczce z terenów ogarniętych wojną. Na pierwszym miejscu było zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak miejsce do spania, jedzenie, opieka psychologiczna. Jednak po jakimś czasie sytuacja uległa zmianie. Wiele osób przemieściło się dalej, inni wrócili do Ukrainy, niektórzy zostali tam, gdzie znaleźli bezpieczeństwo dla siebie i swoich rodzin.

Obecnie ponad milion Ukrainek i Ukraińców korzysta z czasowej ochrony w Polsce, a liczbę osób z Ukrainy żyjących w naszym kraju szacuje się na ponad 3 miliony. Oznacza to, że w przybliżeniu co dwunasty mieszkaniec Polski jest Ukraińcem lub Ukrainką. Nasze społeczności wzbogaciły się o nowych mieszkańców mających inną kulturę, język, zwyczaje, a także inne doświadczenia, przyzwyczajenia, wzory socjalizacji i zachowań, między innymi choćby wobec instytucji publicznych. Ponieważ jest to obecnie dominujący kontekst,  w jakim pracują biblioteki, na potrzeby tego artykułu skupię się na działaniach integracyjnych w grupie polsko-ukraińskiej. Integracja  to duże wyzwanie, przed którym stoimy zarówno jako obywatele, jak i instytucje.

Wiele z nas zadaje sobie obecnie pytania: jak działać z grupami wielokulturowymi? Jak działać skutecznie na rzecz integracji? Co to w ogóle znaczy? Jak wpleść integrację w podstawę naszych działań? Jak to zrobić w bibliotece?

Czytaj całość:

Autorka: Justyna Szymańska