Alternatywna Lista Lektur

Alternatywna Lista Lektur to portal, na którym znajdziecie listy książek dobranych do potrzeb dzieci w różnych grupach wiekowych oraz praktyczne materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów.


Klucz wyboru książek to kompetencje przyszłości. Proponowane pozycje wspierają rozwój kreatywności, krytycznego myślenia, komunikatywności, sprawczości, pewności siebie, a nawet mogą pomagać w radzeniu sobie ze stresem.
 
Pomysł stworzenia listy książek, które będą przemawiać do młodzieży odpowiednim dla niej językiem oraz odnosić się do zagadnień interesujących młodych powstał w 2021 r. Dziś projekt ten stał się samodzielnym portalem czytelniczo-edukacyjnym, otwartym, dynamicznym, uzupełnianym wciąż o nowe pozycje. Inicjatywa jest stale rozwijana, a oprócz inauguracji strony ALL rozpoczyna obecnie cykl spotkań Leaders are Readers, który organizuje we współpracy z Leadership Academy, jednym z najlepiej ocenianych programów rozwoju przywództwa w Europie. 


„Na naszym portalu znajdują się pozycje dopasowane do wieku i zainteresowań współczesnej młodzieży, starannie wybrane przez nas, nauczycieli i literaturoznawców oraz samych młodych czytelników. Ich znajomość sprawi, że czytanie będzie sprawiać młodym ludziom przyjemność, może stać się ich pasją, codziennym nawykiem, co wesprze ich rozwój w szerszej perspektywie” – podkreśla Magdalena Siekierzyńska, wiceprezeska fundacji EDICO.
  
„To nasza propozycja także dla tych osób, których kanon lektur szkolnych nie zachęca do regularnego czytania” – mówią pomysłodawczynie z fundacji EDICO i portalu BukBuk.

Autorki Alternatywnej Listy Lektur chcą bowiem, by ich projekt wywoływał dyskusję nad formułą listy lektur obowiązkowych. Uważają tę kwestię za ważną, szczególnie w kontekście zapowiadanych zmian w systemie edukacji.


O fundacji EDICO:
Fundacja EDICO działa od 2019 r., a jej celem jest edukacja, przekazywanie wiedzy oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę. Fundacja chce pomagać uczniom rozwijać talenty i zainteresowania, a także wspierać ich w pokonywaniu szkolnych wyzwań zgodnie z ideą lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie. Organizacja stawia na doskonalenie u nich kluczowych umiejętności tj. krytycznego myślenia, samodzielności, aktywności społecznej.

https://fundacjaedico.pl
https://alternatywnalistalektur.pl