Konkurs Nocy Bibliotek i Platona

Aż 100 bibliotek, które zorganizowały w tym roku – pełnym wyzwań i ograniczeń – najciekawsze Noce Bibliotek, otrzyma od nas i partnerów akcji – współorganizatora konkursu firmy dystrybucyjnej Platon oraz partnerskich wydawnictw – paczki z książkami związanymi z tegorocznym hasłem akcji „Klimat na czytanie”. Do 31 października czekamy na relacje z wydarzeń plenerowych, stacjonarnych, online i mieszanych, które odbyły się w ramach udziału biblioteki w tegorocznej Nocy Bibliotek. Szczegóły w regulaminie konkursu poniżej. 

REGULAMIN KONKURSU
dla bibliotek biorących udział w akcji Noc Bibliotek 2020

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami konkursu są:  Fundacja Centrum Edukacji  Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 oraz Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu (05-850)  przy ul. Sławęcińskiej 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie CEO na każde żądanie uczestników konkursu oraz na stronie internetowej nocbibliotek.pl.

CELE

 1. Rozwijanie akcji Noc Bibliotek.
 2. Docenienie zaangażowania i kreatywności bibliotek biorących udział w akcji.
 3. Wyróżnienie najciekawszych pomysłów na wydarzenia w ramach akcji w formie online, plenerowej, stacjonarnej i mieszanej.
 4. Upowszechnianie dobrych praktyk.

UCZESTNICY

 1. Konkurs dotyczy wszystkich bibliotek, które zgłosiły swój udział w akcji Noc Bibliotek 2020, odbywającej się 10 października 2020 pod hasłem „Klimat na czytanie”, zostały przyjęte przez organizatora i znalazły się na liście uczestników akcji dostępnej pod adresem: nocbibliotek.pl/mapa.
 2. Udział w konkursie nie wymaga dodatkowego zgłoszenia biblioteki.

ZASADY i TERMINY PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. W ramach konkursu zostanie nagrodzonych 100 bibliotek, które zorganizowały najciekawsze wydarzenia online, plenerowe, stacjonarne lub mieszane w ramach akcji Noc Bibliotek 2020, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Wyboru bibliotek dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów i partnerów akcji.
 3. Wybór bibliotek odbędzie się na podstawie opisów oraz relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych przez biblioteki na ich indywidualnych kontach na stronie akcji nocbibliotek.pl  w terminie do dnia 31 października 2020.
 4. Nagrodami w konkursie są zestawy książek ufundowane przez Partnerów akcji – wydawnictwa partnerskie oraz mecenasa akcji – firmę dystrybucyjną Platon.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 16 listopada 2020 r. na stronie akcji nocbibliotek.pl oraz fb.com/nocbibliotek i fb.com/platonbiblioteki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje związane z Konkursem można składać do Organizatorów w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.
 2. Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana do dnia 30 marca 2021 r.
 3. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).