Literatura może istnieć bez papierowych książek, ale nie może istnieć bez bibliotek. Jeśli ktoś ma jakąś wątpliwość co do prawdziwości tego stwierdzenia, odsyłam go do „Opowiadania świata” Urszuli Le Guin. W tym tekście skupię się na tym, jak przy okazji Nocy Bibliotek w sposób nieoczywisty spojrzeć na literaturę w XXI wieku. Będzie też nieco praktycznych inspiracji dla bibliotekarzy i bibliotekarek.

Grzegorz Jędrek, wniedoczasie.pl

Czytaj całość: