Wielokulturowość w bibliotece. Czytelnicze warsztaty integracyjne

Biblioteka publiczna jako instytucja, której misją jest zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom danej miejscowości czy gminy dostępu do zbiorów i usług, jest naturalnym miejscem spotkania się z inną kulturą. Wśród dzieci i dorosłych przybyłych z Ukrainy zauważalne jest zainteresowanie zarówno samą biblioteką, jak i jej ofertą.

Coraz chętniej sięgają oni po księgozbiór w języku ukraińskim, korzystają z sali multimedialnej i stanowisk komputerowych. Propozycje warsztatów dają dodatkowo przestrzeń na bliższe poznanie się z rówieśników z Polski i Ukrainy, ale i poznanie kultury obu krajów – tej wyższej, jak i tej dnia codziennego. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w Ukrainie to właśnie biblioteki pełnią jednocześnie funkcję domu kultury i często spajają swym działaniem lokalną społeczność. To także przyczyna, dla której wiele osób, które musiały ewakuować się z domu do Polski, jedne z pierwszych kroków tutaj skierowały do biblioteki.

Autorka: Agnieszka Szczepanik

Publikacja „Wielokulturowa biblioteka”

Tłumaczenia ukraińskie

Mapy do scenariusza „Widzę Cię”